Nasze działania

Jesteśmy po to, aby Ci pomóc

Dbamy o to, aby Twoje wewnętrzne piękno było w pełni widoczne na zewnątrz. Chcemy, aby odkrywanie sensu stawało się dla Ciebie siłą motywującą do poprawy jakości Twojego życia. Towarzyszymy w poszukiwaniu światła nawet w najciemniejszych dolinach.

Szkolenia i warsztaty


Szkolenie dla prowadzących Logoterapeutyczne Grupy Wsparcia „Poszukiwacze sensu”

 

Logoterapeutyczne Grupy Wsparcia to odpowiedź na badania dotyczące kondycji psychicznej młodzieży które jasno wskazują, że poczucie sensu życia to jeden z silniejszych czynników chroniących przed depresją i uzależnieniami. 

Celem grup wsparcia jest stworzenie przestrzeni uczniom szkół podstawowych i średnich na dzielenie się swoimi trudnościami, kryzysami, emocjami jak również otrzymywanie wsparcia od grupy i prowadzących.

Grupy mają funkcjonować od marca do czerwca 2023 roku w wybranych szkołach na terenie Krakowa, które uczestniczyły w małopolskim programie logoprofilaktycznym „Żyj z sensem”.

Grupa Wsparcia spotyka się raz w tygodniu na 1 godzinę po zajęciach szkolnych realizując z góry przewidziany program „Drogowskazów do sensu”.

Prowadzący grupy wsparcia współpracują z pedagogiem i psychologiem szkolnym, którzy sprawują opiekę i kontrolę nad funkcjonowaniem grupy na terenie szkoły.

Krakowski Instytut Logoterapii nadzoruje grupy pod kątem superwizji dla prowadzących i pomocy merytorycznej.

Termin: 25-26 lutego 2023

Miejsce: Manresa - Jezuickie Centrum Pomocy Psychologicznej i Duchowej - plac mariacki (wejście obok Kościoła św. Barbary).

Plan: Sobota: 9:00-16:00; Niedziela: 9:00-17:00

Warsztaty:

1. Piramida zrównoważonego rozwoju (praca nad osobistym poczuciem sensu) - Michał Kuś 

2. Serce ma racje, których rozum nie zna (elementy logodramy) - dr Jolanta Kraśniewska

3. CUDER (system integralnego wsparcia) - Tomasz Gubała

4. Autodiagnoza- Autorefleksja - dr Roman Solecki

5. Praca z ciałem (elementy redukowania napięć emocjonalnych) - dr Paweł Cyrek

Wymagania:

Bycie studentem pedagogiki lub psychologii na minimum III roku studiów lub absolwentem tych studiów.

Koszt: 50 zł

Zapisy pod linkiem:

https://forms.gle/VAt68qFVs11dWaEXA

W razie pytań:

logoterapia.krakow@gmail.com


Zapraszamy serdecznie na warsztaty dla nauczycieli 

Bliżej Siebie i Integracji, na których będziemy:


BLOK I


Warsztaty prowadzą:

Sprawność tej komunikacji wychodzi przede wszystkim na przeciw trudnym sytuacjom w codzienności, jak i ryzyku wypalenia zawodowego. 

Termin: piątek 24 marca 2023

Czas: 16:00-19:00

Miejsce: ul. Juliusza Lea 55 (na domofonie "Fundacja Góra Oliwna", III piętro, przystanek MPK Biprostal, wejście od ul. Galla). 

Koszt: 200 zł

Zapisy do 19 marca 2023

Zapisy pod linkiem:

https://forms.gle/YqoTkQVt5bcU1DwG8

W razie pytań:

logoterapia.krakow@gmail.com

Zapraszamy na warsztaty logoterapeutyczne przeznaczone dla wszystkich, dla których ważne jest osobiste poczucie sensu życia oraz dla tych, którzy pracują z osobami poszukującymi sensu życia lub będącymi w kryzysach egzystencjalnych.

Data: 

Plan warsztatów:

9.00 - Wprowadzenie teoretyczne do Logoterapii

10:30 - przerwa kawowa

11.00 - Autorefleksja/Doświadczenie siebie. Wymiar duchowy (noetyczny) człowieka w praktyce - blok warsztatowy

14.00 - przerwa obiadowa

15.00 - Kryzys tożsamości/sens tożsamości - odkrywanie swojej tożsamości jako narzędzie szukania sensu - blok warsztatowy

18.00 - Zakończenie

Prowadzący:

- dr Jolanta Kraśniewska

nauczyciel akademicki, pedagog, teolog, terapeuta, mediator, logoterapeuta

- mgr Michał Kuś

psycholog, psychoterapeuta, coach, logoterapeuta

Koszt : 300 zł od osoby (w cenie obiad i serwis kawowy)
Płatność na miejscu.

Miejsce: Manresa - Jezuickie Centrum Pomocy Psychologicznej i Duchowej - plac mariacki (obok Kościoła Mariackiego na Rynku Głównym w Krakowie), drewniane drzwi po prawej stronie od wejścia do kościoła św. Barbary.

Zgłoszenia poprzez formularz:

Ilość miejsc ograniczona.

Logoprofilaktyka i pedagogika sensu

To podejścia realizowane razem z Fundacją Wspomagającą Wychowanie "Archezja" (http://archezja.com).

sposób myślenia, który może stać się podstawą realizowania programów profilaktyczno-wychowawczych w czasach kryzysu i pandemii;

brak sensu i pustka egzystencjalna jako istotny czynnik ryzyka;

wzmacnianie potencjału, praca z wartościami (przejście od deklarowanych do realizowanych); wzmacnianie autorytetów


Nadrzędnym celem pedagogiki sensu jest poprawa stanu zdrowia psychicznego polskiego społeczeństwa, a co za tym idzie zminimalizowanie problemu uzależnień i szeroko pojętych zachowań ryzykownych.

         Słaba kondycja psychiczna jest widoczna i odnotowana w wielu raportach dotyczących skali patologicznych zjawisk, takich jak: alkoholizm, narkomania, depresje, uzależnienia behawioralne oraz poczucie rozpaczy i samotności. Wszystkie te czynniki mogą być przyczyną zamachów samobójczych, a raport o skali tego zjawiska w Polsce jest porażający, szczególnie jeśli chodzi o ludzi młodych w czasie pandemii Covid-19. Warto dodać, że ilość zamachów samobójczych jest istotnym wskaźnikiem kondycji psychicznej społeczeństwa.

         Raport specjalny przygotowany przez Instytut Badań i Analiz działalności Jednostek Samorządu Terytorialnego pokazuje, jaki procent przyczyn śmierci w poszczególnych grupach wiekowych stanowi samobójstwo. W okresie 2016 - 2019 r. tendencja jest wzrostowa we wszystkich grupach wiekowych. Najbardziej poruszający jest procent śmierci samobójczej w grupie wiekowej 19 - 24 lat, wynosi w skali ogólnopolskiej 27 %, a w Małopolsce dochodzi do 40 %. Druga pod względem samobójstw jest grupa 25 - 29 lat i wynosi 22% wszystkich śmierci. Z tych przerażających danych oraz z obserwacji działania systemu pomocy społecznej wynika, że nie mamy efektywnego sposobu na pomaganie w sytuacjach kryzysowych.

         Szukając skutecznych rozwiązań, przyglądaliśmy się jak radzono sobie w dramatycznych kryzysach w przeszłości, czy pojawiały się rozwiązania systemowe, wykraczające poza indywidualną pomoc psychologiczną czy duchową. W analogicznej sytuacji w Austrii, w końcu lat 30 ubiegłego wieku, wręcz stuprocentową skutecznością wykazał się profesor Viktor Frankl – twórca tzw. Trzeciej Wiedeńskiej Szkoły Psychoterapii, stosując swoją autorską metodę - logoterapię. Według logoterapii, człowiek zawsze ma możliwość przekucia każdej porażki i tragedii w zwycięstwo, natomiast pomiędzy patologicznym cierpiętnictwem a ucieczką od cierpienia jest jeszcze jedna droga — odkrycie jego sensu. 

         Zdaniem V. Frankla u źródeł patologicznych zjawisk psychicznych, jak narkomania, alkoholizm, przestępczość młodocianych, depresje i zamachy samobójcze leży ostatecznie pustka życiowa i nuda, brak głębszego sensu życia, brak wyższych ideałów i celów,
a nastawienie tylko na konsumpcję i użycie, co szybko musi prowadzić do wyczerpania i przesytu życiowego. Utrata ukierunkowania na sens i wartości, czyli na świat Logosu, prowadzi do powstania pustki egzystencjalnej i frustracji, co z kolei w prostej linii wiedzie do różnych zaburzeń.

         Zwłaszcza młodzi ludzie bardzo często sięgają po złudne namiastki szczęścia, alkohol czy narkotyki wtedy, gdy stracą tę podstawową orientację na sens i wartości, gdy zagubią się w życiu i nie wiedzą jakie jest ich powołanie i sens życia, ale też go nie szukają. Działania profilaktyczne oparte o teorię Frankla, oraz antropologię adekwatną K. Wojtyły rozwijane są od lat przez naszą fundację „Archezja”. Ciągle prowadzimy ewaluację efektów tych działań i uczymy się w praktyce skutecznego działania. Dzięki doświadczeniu i bliskiej współpracy z ekspertami Krakowskiego Instytutu Logoterapii, powstała koncepcja logo-profilaktyki (Tomasz Gubała), czyli działań teoretycznie osadzonych w logoteorii V. Franklaz zastosowaniem metod logoterapii, pedagogiki przeżyć i autorskich metod, m.in. imersji w grę.

         Nasze doświadczenia w pracy profilaktyczno-wychowawczej oraz dane z ewaluacji naszych programów profilaktycznych potwierdzają potrzebę systemowego wdrożenia pedagogiki sensu (Roman Solecki) do obszaru wychowania, profilaktyki, prewencji i interwencji kryzysowej. Widzimy potrzebę lepszej koordynacji działań pomocowych, badań nad przyczynami zjawiska i interwencji kryzysowej w Polsce. W naszym kraju istnieje wiele instytucji, NGO, punktów konsultacyjnych, interwencji kryzysowej, jest wiele działań przynoszących pozytywne efekty, ale brakuje systemowej koordynacji tych działań. Te systemowe działania powinny opierać się na dostępnej, skutecznej i krótkoterminowej pracy profilaktyczno-wychowawczej opartej o naukowe podstawy, a szczególnie logoteorię, której założenia wskazują na skuteczne przeciwdziałanie słabej kondycji psychicznej naszego społeczeństwa. 

Badania naukowe

Zawiera takie obszary jak:

- poczucie sensu życia

- uzależnienie od Internetu

- depresja

- wsparcie społeczne i autorytety

- marzenia młodych ludzi


Stworzony w ramach projektu "Żyj z sensem", czyli programu logoprofilaktycznego realizowanego przez ARCHEZJA - Fundacja Wspomagająca Wychowanie przy współpracy Krakowskiego Instytutu Logoterapii.

- Więcej o projekcie na stronie: www.zyjzsensem.pl

- Osoby chętne na szkolenia z logoprofilaktyki, które chciałyby zostać logoprofilaktykami mogą pisać na adres e-mail: profilaktyka@archezja.pl


W marcu i maju 2021 roku dr Roman Solecki i dr Piotr Hreciński podjęli szeroko zakrojone badania wśród młodzieży, dotyczące:

W badaniu w marcu wzięło udział 509 uczniów ze szkół podstawowych z województwa małopolskiego w wieku 11-16 lat.

Raport w pdf: https://drive.google.com/file/d/10bPCbiuoxbEoNIcdMs653rqoe3CgRSl6/view?usp=sharing


Gabinet Poradnictwa i Logoterapii

Gabinet znajduję się w Poradni Pro Humana Vita na ul. Lipińskiego 15/1-2 (http://przychodniaprohumana.pl

Obszary pracy:

Cennik:

Harmonogram dyżurów terapeutów i telefon znajdują się w zakładce Kontakt.

Logoterapeutyczna Grupa Wsparcia

Jeżeli potrzebujesz wsparcia, nie radzisz sobie z codziennymi trudnościami, doświadczasz pustki, niemocy, poczucia beznadziei i utraty sensu życia, czujesz się samotny i niezrozumiany, ta grupa jest dla Ciebie. 

Uczestnictwo w grupie umożliwi Ci:

Czas trwania: 

1,5 godziny

Kiedy

Środa 18:30-20:00 (od 19 października)

Gdzie: 

ul. św. Jana 3/5 (na domofonie 42, II piętro)

Obszary pracy:

Cennik:

Kontakt: 

Formularz zgłoszeniowy:

https://forms.gle/ays7KpBXvZmhGMMW6

O przyjęciu do grupy decyduje terapeuta prowadzący po wstępnej kwalifikacji

Międzyuczelniane Koło Naukowe Logoterapii

Copyright © 2022 Krakowski Instytut Logoterapii. Wszystkie prawa zastrzeżone.