Zapraszamy Cię
na nasze wydarzenia!

I Ogólnopolska Konferencja "Żyj z sensem - Logoterapia jako odpowiedź na kryzys egzystencjalny człowieka"

13 października (czwartek) w godzinach 9:00 - 18:45

Aula Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

ul. Bernardyńska 3

Konferencja ma na celu ukazanie możliwości zastosowania logoterapii i myśli V. E. Frankla w różnych obszarach funkcjonowania człowieka zagrożonego kryzysem egzystencjalnym oraz zaprezentować program logo-profilaktyczny “CUDER - żyj z sensem”.

Sekcje tematyczne:

- podstawy antropologiczne i filozoficzne logoterapii

- logoterapia w psychiatrii i psychoterapii

- logoterapia w profilaktyce i edukacji

- logoterapia w resocjalizacji i terapii uzależnień

- logoterapia w coachingu i biznesie.

Podczas konferencji będzie miała miejsca promocja książki dr Rafała Szykuły: “Logoterapia i analiza egzystencjalna. Teoria i praktyka”.

Zapraszamy serdecznie do zgłaszania swojego biernego udziału w konferencji przy pomocy formularza:

https://forms.gle/MLAXkw1XVgZMHEnj9

Wstęp bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona.

Przewidywany również stream online. Aby wziąć udział w formie zdalnej należy wypełnić formularz:

https://forms.gle/FpV6NPr8ez6vYVWV9

Program konferencji:

8:30 – 9:00 rejestracja

9:00 – 9:15 Rozpoczęcie Konferencji

9:15-10:15 dr Heidi Schönfeld (Akademia Logoterapii w Bamberg)

Fundamente der Logotherapie (Fundamenty Logoterapii) – wykład tłumaczony

10:15 – 10:30 pytania

10:30 – 11:00 dr hab. Aleksander Posacki (Krakowski Instytut Logoterapii)

Logofilozofia V.E. Frankla, czyli znaczenie filozofii w logoteorii i logopraktyce

11:00 – 11:30 dr Piotr Szczukiewicz (Krakowski Instytut Logoterapii)

Frustracja egzystencjalna a religijny sens życia

11:30 – 11:45 pytania

11:45 – 12:00 przerwa kawowa

12:00 – 12:30 lek. med. Artur Mnich (Instytut Karola Wojtyły)

Wizja człowieka i jej sens w terapii - propozycje V.E. Frankl'a i K. Wojtyły.

12:30 – 13:00 dr n. m. Łukasz Cichocki (Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego)

Sens psychozy, sens cierpienia

13:00 – 13:30 panel dyskusyjny

13:30 – 14:15 przerwa obiadowa

14:20 – 14:40 dr Roman Solecki (Krakowski Instytut Logoterapii)

Wyniki badań nad kondycją psychiczną dzieci i młodzieży. Wnioski logoterapeutyczne.

14:40 – 15:00 Tomasz Gubała (Krakowski Instytut Logoterapii, Fundacja Archezja)

Program logoprofilaktyczny „Żyj z sensem”.

15:00 -15:20 ks. dr Michał Styczyński (Krakowski Instytut Logoterapii)

Logoterapeutyczna koncepcja wychowania. Jak być logowychowawcą?

15:20 – 15:30 pytania

15:30 – 15:50 dr Jolanta Kraśniewska / Krzysztof Kraśniewski

(Krakowski Instytut Logoterapii)

Logika serca w logoterapii

15:50 – 16:10 dr Katarzyna Kutek-Sładek (Krakowski Instytut Logterapii)

Logoterapia jako narzędzie wspomagające pracę z osobami z grup szczególnego ryzyka

16:10 – 16:30 Małgorzata Wróbel (Krakowski Instytut Logoterapii)

Możliwości wykorzystania logoterapii w procesie resocjalizacji

16:30 – 16:45 przerwa

16:45 – 17:05 Michał Kuś (Krakowski Instytut Logoterapii)

Logoterapia w praktyce - poszukiwanie sensu w codzienności

17:05 – 17:25 Norbert Marek (Krakowski Instytut Logoterapii)

Postawy i wartości wewnątrz organizacji jako czynnik wypalenia zawodowego

17:25 -17:45 ks. dr Lucjan Bielas / dr Inga Mizdrak / dr Jerzy Kołodziej

Teoretyczno-praktyczne refleksje nad franklowską wizją człowieka dzisiaj

17:45 – 18:30 Promocja książki „Logoterapia i analiza egzystencjalna. Teoria i praktyka”


Komitet Naukowy:

prof. Alexander Batthyany - Ph.D, Viktor Frankl Institute, International Academy of Philosophy in the Principality of Liechtenstein

dr Heidi Schönfeld - Akademia Logoterapii w Bamberg

ks. dr hab. Aleksander Posacki - Uczelnia Collegium Verum Warszawa, Krakowski Instytut Logoterapii

dr hab. Andrzej Ryk - prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

dr hab. Krzysztof Gąsior - prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr n. med. Łukasz Cichocki - Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie

dr Piotr Szczukiewicz - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Krakowski Instytut Logoterapii

dr Jolanta Kraśniewska - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Krakowski Instytut Logoterapii

dr Roman Solecki - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Krakowski Instytut Logoterapii

dr Katarzyna Kutek-Sładek - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Krakowski Instytut Logoterapii

Logo-Cafe, czyli rozmowy o sensie...

Jeżeli szukasz sensu, lubisz stawiać życiu wymagające pytania, interesuje Cię tematyka psychoterapii i logoterapii lub fascynujesz się postacią V. Frankla, te spotkania z pewnością są dla Ciebie!

Krakowski Instytut Logoterapii zaprasza do "Logo-Cafe" na rozmowy o sensie i jego braku w różnych wymiarach ludzkiej egzystencji.

Spotkania prowadzi Roman Solecki (pedagog, psychoterapeuta uzależnień, logoterapeuta).

Miejsce: Klub pod Jaszczurami, Rynek Główny 8, godzina 19:00.

Wstęp bezpłatny!

Archiwum

Logo-Cafe, czyli rozmowy o sensie...

Termin: 21 czerwca 2022

Temat: Logoterapia dzisiaj

Gość: Alexander Vesely - psychoterapeuta, logoterapeuta, producent i reżyser filmowy, wnuk Viktora E. Frankla

Akcent muzyczny: Anna Kurowska

Logo-Cafe, czyli rozmowy o sensie...

Termin: 18 maja 2022

Temat: Logoterapia w Resocjalizacji

Gość: Małgorzata Wróbel - pedagog, coach, terapeuta grupowy, logoterapeuta

Akcent muzyczny: Anna Kurowska

Logo-Cafe, czyli rozmowy o sensie...

Termin: 27 kwietnia 2022

Temat: Logoterapia - terapia z godnością

Gość: Artur Mnich - psychiatra, terapeuta systemowy, logoterapeuta

Akcent muzyczny: Anna Kurowska

Logo-Cafe, czyli rozmowy o sensie...

Termin: 22 marca 2022

Temat: Uzależnienie - bezsens czy szansa na odzyskanie życia?

Gość: Jan Szymula - psychoterapeuta uzależnień, arteterapeuta

Logo-Cafe, czyli rozmowy o sensie...

Termin: 23 lutego 2022

Temat: Jak odkrywać sens cierpienia w chorobie onkologicznej?

Gość: Grzegorz Jasek - pacjent onkologiczny, filozof, teolog

Logo-Cafe, czyli rozmowy o sensie...

Termin: 15 grudnia 2021

Temat: Pedagogika sensu i logo-profilaktyka, czyli jak przeciwdziałać pustce egzystencjalnej.

Gość: Tomasz Gubała - prezes Fundacji Wspomagającej Wychowanie "Archezja"

Copyright © 2022 Krakowski Instytut Logoterapii. Wszystkie prawa zastrzeżone.